'Boi м Мирим-Сао Паоло - професията на почвена карта
Карта'Boi М Мирим-Сао Паоло - прихващане на земята